Thuộc tính văn bản:
Văn bản: Quy chế phối hợp giải quyết một số thủ tục hành chính về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất ch
Số/Ký hiệu: 07/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06/04/2020
Người ký: Hoàng Nghĩa Hiếu
Trích yếu: Quy chế phối hợp giải quyết một số thủ tục hành chính về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung:

Tài liệu đính kèm: