Số/Ký hiệu văn bản 1772/HD-STNMT
Ngày ban hành Apr 20, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Võ Văn Ngọc
Trích yếu Hướng dẫn lập Trích lục bản đồ địa chính; Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính; Trích đo địa chính
Nội dung

Tài liệu đính kèm