Số/Ký hiệu văn bản 1757/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành Aug 11, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Thứ trưởng: Lê Công Thành
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Danh mục nguồn nước liên tỉnh và Danh mục nguồn nước liên quốc gia (nguồn nước mặt)
Nội dung

Tài liệu đính kèm