Số/Ký hiệu văn bản 36/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành Mar 24, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ KHOÁNG SẢN
Nội dung

Tài liệu đính kèm