Thuộc tính văn bản:
Văn bản: QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ KHOÁNG SẢN
Số/Ký hiệu: 36/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 24/03/2020
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu: QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ KHOÁNG SẢN
Nội dung:

Tài liệu đính kèm: