Thuộc tính văn bản:
Văn bản: Quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh
Số/Ký hiệu: 04/2020/TT-BTNMT
Ngày ban hành: 06/03/2020
Người ký: Lê Công Thành
Trích yếu: Quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh
Nội dung:

Tài liệu đính kèm: