Số/Ký hiệu văn bản 05/2020/TT-BTC
Ngày ban hành Jan 20, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Trần Xuân Hà
Trích yếu Thông tư số 05/2020/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau.
Nội dung

Tài liệu đính kèm