Số/Ký hiệu văn bản Số: 41/2018/TT-BYT
Ngày ban hành Dec 14, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn
Trích yếu THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VÀ QUY ĐỊNH KIỂM TRA, GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT
Nội dung

Tài liệu đính kèm